Przede wszystkim wychowawca ocenia zachowanie ucznia, wskazując, które z jego zachowań były prawidłowe, a które negatywne. Odpowiada też za wprowadzenie go w dorosły świat pracy zawodowej, nakładając obowiązki w postaci przygotowania się do lekcji, klasówek, czy też wykonania pracy domowej. Widząc możliwości dzieci, nauczyciel by osiągnąć jak najlepsze efekty powinien dostosowywać do nich wymagania łącząc to jednocześnie z szacunkiem do swoich wychowanków. W taki sposób staje się wśród nich prawdziwym autorytetem. lots-of-windmills-1367902-m.jpg Szkoła ma za zadanie uzupełnić wychowanie zdobyte w domu pobudzając rozwój dziecka. Najlepiej jest gdy nauczyciel współpracuje w tej kwestii z rodzicami, konsultuje się z nimi - wtedy są najlepsze efekty.