Czy nauczyciel może wpływać na sposób wychowania dziecka?

Wychowanie

Nauczyciel. szczególnie nauczyciel-wychowawca, jak sama nazwa wskazuje, także odpowiada za prawidłowe wychowanie dziecka. Jego wpływ może nie jest tak znaczący jak wpływ rodzica, ale na pewno jest bardzo istotny i pomaga w udoskonalaniu pewnych postaw.

Przede wszystkim wychowawca ocenia zachowanie ucznia, wskazując, które z jego zachowań były prawidłowe, a które negatywne. Odpowiada też za wprowadzenie go w dorosły świat pracy zawodowej, nakładając obowiązki w postaci przygotowania się do lekcji, klasówek, czy też wykonania pracy domowej. Widząc możliwości dzieci, nauczyciel by osiągnąć jak najlepsze efekty powinien dostosowywać do nich wymagania łącząc to jednocześnie z szacunkiem do swoich wychowanków. W taki sposób staje się wśród nich prawdziwym autorytetem. Szkoła ma za zadanie uzupełnić wychowanie zdobyte w domu pobudzając rozwój dziecka. Najlepiej jest gdy nauczyciel współpracuje w tej kwestii z rodzicami, konsultuje się z nimi – wtedy są najlepsze efekty.